Företaget

Fackhandelsdata i Stockholm AB startade sin verksamhet 1985. Företagets affärsidé är att erbjuda branschanpassade datalösningar och affärssystem samt egenutvecklade applikationer till detaljhandeln. Mer om den verksamheten här

Vårt samarbete med Casio inleddes i december 2014 då vi blev distributör för deras kassaprodukter. Detta då den tidigare distributören SKS Kassasystem / Svenska SKS Kassasystem AB upphörde med sin verksamhet. Vår ambition och önskan är att hjälpa återförsäljare att marknadsföra och sälja Casios olika kassor i Sverige. Du som har någon form av verksamhet där ett kassaregister behövs skall kunna hitta det hos någon av våra återförsäljare och få god hjälp och support. 

Vårt centrallager ligger strategiskt placerat i Trollhättan mellan nya utbyggda E45 och Trollhätte Kanal. 

  facebook