Företaget

Fackhandelsdata i Stockholm AB startade sin verksamhet 1985. Företagets affärsidé är att erbjuda branschanpassade datalösningar och affärssystem samt egenutvecklade applikationer till detaljhandeln. Mer om den verksamheten här

Vårt samarbete med Casio inleddes i december 2014 då vi blev distributör för deras kassaprodukter. Detta då den tidigare distributören SKS Kassasystem / Svenska SKS Kassasystem AB upphörde med sin verksamhet. Du som har någon form av verksamhet där ett kassaregister behövs skall kunna hitta det hos oss och få god hjälp, service och support på din Casio kassa. 

Vårt centrallager ligger strategiskt placerat i Trollhättan mellan nya utbyggda E45 och Trollhätte Kanal. 

  facebook