Klimatsmart kassa

Idag måste alla verksamheter vara miljömedvetna!

Våra kunder och olika samarbetspartners önskar och kräver miljömedvetenhet. Det finns en stor konkurrensfördel med att välja Grön IT eller Hållbar IT - när den möjligheten finns.

Casios Androidbaserade plattform använder upp till 85% mindre el än vanliga PC. Casio VR-100 och Casio V-R200 drar endast 20 watt vid full drift och endast 4.1 watt i "stand-by" läge. Energieffektiv teknik ger lägre miljöpåverkan. En dator som står på när vi inte arbetar kostar många kronor i extra ström per år. Även genom valet av kassa så kan en verksamhet visa på miljömedvetenhet samt sätta ekonomi, IT och kostnadsbesparing i rätt perspektiv.

Casio som leverantör har högt ställda miljömål och följer en noga uppställd färdplan för sitt miljöarbete!

I Casios miljöarbete ingår transporter, förpackningar samt det material deras produkter är gjorda av. De har t ex räknare där den plast som används till 40% består av återanvänd plast. 

Regering och riksdag har uppmanat offentliga myndigheter att föregå med gott exempel och upphandla energieffektiva produkter. Även EU-kommissionen rekommenderar energikrav vid offentlig upphandling för att stimulera utvecklingen av mer energieffektiva produkter, men också för att hushålla med offentliga medel. Många ställer miljökrav i samband med inköp och upphandlingar. Leverantörer skall kunna dokumentera och visa upp ett genomtänkt arbete inom miljö och klimat

Casio lanserade i april 2012, en långsiktig plan för sitt mijöarbete. En plan/guideline som sträcker sig ända fram till år 2050.

Mer information om detta finns här:  https://world.casio.com/csr/environment/

Casio V-R100 (2013) och Casio V-R7000 (2015) har båda vunnit det prestigetyngda "iF Design Award" som delas ut av iF International Forum Design GmbH. Det är ett viktigt pris inom området industridesign. Faktorerna form, funktion, kvalitet, pris och miljöpåverkan avgör vid utvärderingen. Casio har en miljövänlig kassa, miljövänliga kassaregister.

VR100AwardVR7000award