Klimatpremie!

Kunder och olika samarbetspartners önskar och kräver miljömedvetenhet. Det finns en stor konkurrensfördel med att välja Grön IT eller Hållbar IT - när den möjligheten finns.

Läs mer här: www.kassamaskin.se/klimatpremie