Tummen upp för direktkopplad betalterminal!

Tummen upp för direktkopplad betalterminal till Casio kassan. 

HMKonfac