SE-C450 är en perfekt OS-kassa!

Casio SE-C450 är en perfekt kassa till restaurang, bar och café. Den har inbyggd kunddisplay och stor LCD-display. Den har gummiskydd som standard över varugruppstangenterna. Kontakt oss eller våra återförsäljare för mer information.

Klicka här för att läsa mer om SE-C450!Casio SE-C450