Ja! Även valet av kassa är viktigt för vår miljö.

Allt fler ställer miljökrav i samband med inköp och upphandlingar. Leverantörer skall kunna dokumentera och visa upp ett genomtänkt arbete inom miljö och klimat. Casio som leverantör har högt ställda miljömål och arbetar långsiktigt för ett mer hållbart samhälle.

Casios Android kassor använder upp till 85% mindre el än PC baserade kassor. Casio VX-100 Android behöver bara 20 watt vid full drift och endast 4.1 watt i "stand-by" läge. Stigande elpriser, klimatsmarta kassor som ger lägre miljöpåverkan, innebär fördelar för den som väljer en Android kassa från Casio.

Casio V-R100 (2013) och Casio V-R7000 (2015) har båda vunnit det prestigetyngda "iF Design Award" som delas ut av iF International Forum Design GmbH. Det är ett viktigt pris inom området industridesign. Faktorerna form, funktion, kvalitet, pris och miljöpåverkan avgör vid utvärderingen.

V-R100AwardV-R7000Award