Grön IT - Hållbar IT

Regering och riksdag har uppmanat offentliga myndigheter att föregå med gott exempel och upphandla energieffektiva produkter. Även EU-kommissionen rekommenderar energikrav vid offentlig upphandling för att stimulera utvecklingen av mer energieffektiva produkter, men också för att hushålla med offentliga medel.

Naturligtvis gäller detta även för det privata näringslivet. Det är viktigt för oss alla att ha en klimat- och energistrategi.

En dator som står på när vi inte arbetar kan kosta cirka 1000 kr extra i ström per år. Casios Androidbaserade plattform använder upp till 85% mindre el än PC baserade kassor. Casio VR-100 Android drar endast 20 watt vid full drift och endast 4.1 watt i "stand-by" läge. Klimatsmart teknik och klimatsmarta kassor ger lägre miljöpåverkan.

Klicka här för att läsa mer om Grön It och om Casios långsiktiga guideline för miljöarbete!