From 299 kr/mån - V-R200 paket!

I paketet ingår:

Casio V-R200 touch-kassa, modern, energieffektiv och därmed klimatsmartare, snygg och funktionell.

Kvittoskrivare

Kunddisplay

Kassalåda

Kontrollenhet

Casio standardprogram

Ett komplett kassapaket from 299 kr månad exkl.moms vid 60 mån finansiering Wasa Kredit!