Från 358 kr/mån - V-R100 paket!

I paketet ingår:

Casio V-R100 touch-kassa, modern, energieffektiv och därmed klimatsmartare, snygg och funktionell.

Kvittoskrivare

Kunddisplay

Kassalåda

Kontrollenhet

Casio standardprogram

Ett komplett kassapaket från 358 kr månad exkl.moms vid 60 mån finansiering Wasa Kredit!

Klicka här för att se film om Casio V-R200!