Från 299 kr/mån - V-R200 paket!

I paketet ingår:

Casio V-R200 touch-kassa, modern, energieffektiv och därmed klimatsmartare, snygg och funktionell.

Kvittoskrivare

Kunddisplay

Kassalåda

Kontrollenhet

Casio standardprogram

Ett komplett kassapaket från 299 kr månad exkl.moms vid 60 mån finansiering Wasa Kredit!

Klicka här för att se film om Casio V-R200!