FHD ny distributör för Casio

Fackhandelsdata (FHD) har tecknat avtal med Casio för distribution av kassaregister