Casio V-R200 är effektiv och klimatsmart!

Det finns klimatsmarta kassaregister!

Våra kunder och samarbetspartners önskar och kräver miljömedvetenhet. Det finns en stor konkurrensfördel med att välja Grön IT eller Hållbar IT - när den möjligheten finns. För alla de som i affärsplanen och målsättningen för verksamheten även inkluderar en strävan om att vara miljömedveten, finns det nu en energieffektiv och därmed klimatsmart kassa! 

Casios Androidbaserade plattform använder upp till 85% mindre el än PC baserade kassor. Casio V-R100 och Casio V-R200 drar endast 20 watt vid full drift och endast 4.1 watt i "stand-by" läge. Energieffektiv teknik ger lägre miljöpåverkan. En dator som står på när vi inte arbetar kostar många kronor i extra ström per år. Även genom valet av kassa så kan en verksamhet visa på miljömedvetenhet samt sätta ekonomi, IT och kostnadsbesparing i rätt perspektiv.

Nu har Casio lanserat Casio V-R200. Den är fortsatt lika elegant som V-R100 men har en ny Androidversion, kraftfullare processor, mer minne samt snabbare kvittoskrivare.

Klicka här för att läsa mer om Casios Androidkassor och vår klimatpremie!

V-R200