Bli klimatsmartare - välj CASIO Androidkassa

Vi är många som nu bryr oss ännu mer om vår miljö. Förr var det vanligt att man startade en verksamhet utan att tänka på vare sig energiförbrukning eller miljöpåverkan. Men även genom valet av kassa kan en verksamhet bli litet klimatsmartare. Det finns en stor konkurrensfördel med att välja Grön IT eller Hållbar IT - när den möjligheten finns.

Casios Androidbaserade plattform använder upp till 85% mindre el än vanliga PC. Casio VR-100 och Casio V-R200 drar endast 20 watt vid full drift och endast 4.1 watt i "stand-by" läge. Energieffektiv teknik ger lägre miljöpåverkan. En dator som står på när vi inte arbetar kostar många kronor i extra ström per år. Även genom valet av kassa så kan en verksamhet visa på miljömedvetenhet samt sätta ekonomi, IT och kostnadsbesparing i rätt perspektiv.

Klimatsmart