Skrotningspremie

Artikelnummer: 5665

Skrot blir pengar! Det finns många kassor som behöver bytas ut.  

Skälen till detta kan variera. Verksamheten kanske har växt, kassan krånglar, man är mer miljömedveten och vill ha en energieffektivare kassa, nya funktioner men även att kontrollenheten (den berömda svarta lådan) börjar bli gammal.

För att underlätta bytet till en ny kassa så har Fackhandelsdata en skrotningspremie. När du beställer en ny kassa från Fackhandelsdata så kan vår Casio Återförsäljare dra av 500 kronor från kassans pris mot att du lämnar ifrån dig en gammal kassa som sedan skrotas. Vi kompenserar vår återförsäljare för detta.

Detta är ett sätt att få bort gamla kassor från marknaden samt även ett sätt att under ordnade former nu börja byta ut de äldsta/första kontrollenheterna som kommer att sluta fungera när deras batteri blir för gammalt. Ett batteri som inte kan bytas då kontrollenheterna är plomberade.

Skrot