Skrotningspremie

Artikelnummer: 5665

Skrot blir pengar! Det finns många kassor som behöver bytas ut.  

Skälen till detta kan variera. Verksamheten kanske har växt, kassan krånglar, man är mer miljömedveten och vill ha en energieffektivare kassa, nya funktioner men även att kontrollenheten (den berömda svarta lådan) börjar bli gammal.

För att underlätta bytet till en ny kassa så har Fackhandelsdata en skrotningspremie. När du beställer en ny CASIO kassa från någon av våra återförsäljare eller från Fackhandelsdata, samt därefter returnerar din gamla kassa oavsett modell, till något av våra kontor, så sätter vi in 500 kronor på ditt konto efter det att skickat in en kopia på ditt köp av ny CASIO kassa till Fackhandelsdata.

Detta är ett sätt att få bort gamla kassor från marknaden samt även ett sätt att under ordnade former nu börja byta ut de äldsta/första kontrollenheterna som kommer att sluta fungera när deras batteri blir för gammalt. Ett batteri som inte kan bytas då kontrollenheterna är plomberade.

Skrot