CHD

Artikelnummer: 3050

Ingångsnivån, liten kassaapparat CHD 3050 är skapad för små till medelstora butiker. Trots sin kompakta storlek ger detta kassaregister samma funktionalitet som ett vanligt kassaregister och ännu mer - det har en grafisk LCD-skärm, PC-kommunikationsmöjligheter, enkelt kvittoladdningssystem och elektronisk journal.  Kassan har även ett valfritt UV-ljus för att kontrollera sedlar.

Biträdesdisplayen är en tydlig och tioradig LCD skärm.

Tioradig bildskärm för maximal effektivitet och läsbarhet både i transaktionstillfälle och vid programinställning. Bakgrundsbelysningen ger god kontrast även i mörka miljöer.

Upp till 5000 produkter/PLUs

Kassamaskinen med rörliga tangenter har upp till 5000 produkter/PLUs med 10 teckens klartext,  varav 8 med direktknapp och 20 biträden. Intern databackup. Använder man en streckkodsläsare går arbetet snabbare och risken för fel minskar.

Kassan ger tysta och snabba kvittoutskrifter.

Kassan har en tyst och snabb termoskrivare. Med sin 58mm breda kvittorulle möter den behoven av hög skrivhastighet och god utskriftskvalité. "Drop-in" systemet innebär ett snabbt och smidigt byte av kvittorulle. Det går att designa sin egen kvittoutskrift med egen grafisk logotyp.

Programmera med hjälp av en PC och spara på SD-kortet.

Med  CHD ECR Configurator kan man enkelt programmera kassamaskinen själv. Man använder SD-kortet för att flytta över data till kassamaskinen. Det går också att plocka ut försäljningsdata från kassamaskinen till ett SD-kort. Sedan kan man analysera data som lagrats i CSV format på en vanlig dator. En export av journalen kan också göras.

Liten kassalåda med nyckel öppning.

CHD3050 finns i utförande med liten kassalåda. Den lilla kassalådan har åtta myntfack och fyra sedelfack.

Enkelradig kunddisplay.

Kunddisplay erbjuder god överblick för kunderna. Det ger då trygghet för kunden mot felregistrering..

Kontrollenhet "svarta lådan"

Som tillbehör till CHD kassor finns "svarta lådan". En kontrollenhet enligt Skatteverkets regelverk.

Nets kortterminal.

Kassan kan integreras mot Nets kortterminaler.

Kommunikation.                                     

1USB micro/2RS-232/SD-Kort/Ethernet.