CleanCash Kontrollenhet

Artikelnummer: 3711

CleanCash® Typ A är en certifierad kontrollenhet enligt Skatteverkets regelverk 2007:592. Den "svarta lådan" eller "svarta boxen" utgör tillsammans med ett Casio kassaregister med tillverkardeklaration ett certifierat kassaregister enligt kassaregisterlagen.

CleanCash® Typ A — kopplas till Casios kassaregister. Varje terminal / kassaregister har sin egen kontrollenhet som är kopplad via RS232. Fördelen med en separat kontrollenhet per kassa är att man uppnår en extra säkerhet där försäljningen kan fortsätta i övriga kassor även om det uppstår ett problem i nätverket eller en kontrollenhet.

Kontrollkod på kvittot — En trygghet för kund och näringsidkare. En Casio kassaterminal kopplad till CleanCash® Typ A skriver ut Skatteverkets kontrollkod på kvittot. Kontrollkoden ger kunden ett bevis på att kvittot är korrekt hanterat.